JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 21627/14.11.2008

„Primaria municipiului Alexandris, cu sediul in Str. Dunarii, Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica ,in scopul inchirierii unui spatiu comercial, apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii – str. Libertatii colt cu str. Constantin Brancovenu.

Licitatia va avea loc in data de 25.11.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandri, Str. Dunarii, Nr. 139, si se va repeta in zilele de 02.12.2008 si 09.12.2008, in caz de neadjudecare”.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732 int. 117.

Sari la conținut