JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 21506/15.10.2012

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, in suprafata de 13,50 mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1Mai, nr.107D in CV26.

Licitatia va avea loc in data de 08.11.2012, orele 11ºº, la sediul Primariei municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr.139 si se va repeta in zilele de 14.11.2012, orele 11ºº si 21.11.2012 orele 11ºº, in cazul neadjudecarii .

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu, din cadrul Primariei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.

Sari la conținut