JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 20860/22.10.2010

Licitaţia publică din data de 27.10.2010, ora 1000 privind închirierea unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor, pentru zona blocurilor 251, 255 A – 253 A – 256, G1 – K1, 329, zona Hotel Parc se amână în data de 03.11.2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte -Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int.

Sari la conținut