JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 20153/19.08.2014

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 3.000,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat  în DJ Alexandria – Lăceni – Staţia Electrică 2, lot 1. Perioada de concesionare este de 25 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de 17.09.2014, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria).

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 10.09.2014.