JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 19964/24.10.2008

„Primaria municipiului Alexandris, cu sediul in Str. Dunarii, Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unor terenuri, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, cuprins intre Str. Vedea si Padurea Vedea, zona Podul Vechi.

Licitatia va avea loc in data de 06.11.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandri, Str. Dunarii, Nr. 139, si se va repeta in zilele de 13.11.2008 si 20.11.2008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii”.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732 int. 139.

Sari la conținut