JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 1973/20.01.2012

In atentia detinatorilor de contracte de inchiriere pentru terenuri, apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiul Alexandria, persoane fizice sau juridice,

Avand in vedere ca la data de 31.12.2011 au expirat contractele de inchiriere pentru terenuri, apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, va rugam sa va prezentati la registratura Primariei cu cerere de prelungire si copie de pe contractul de inchiriere sau ultimul act aditional

In caz contrar se va rezilia contractul cu data sus mentionata.

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa direct la Compartimentul incheiere si evidenta contracte din cadrul Primariei municipiului Alexandria, camera 14 sau la telefon 0247 317732 int. 134.

Sari la conținut