JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.1907/19.01.2015

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 11,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Al. Ghica, zona bl. 109.

Licitaţia va avea loc în data de 17.02.2015 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139, şi se va repeta în ziua de  24.02.2015, orele 11ºº, în cazul neadjudecării.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Sari la conținut