JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 18605/28.09.2010

”Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării nr.139, Judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, organizează licitaţie publică in scopul inchirierii unui spatiu comercial, apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria,situat in str. Libertatii, nr. 304-308, Piata UNIRII – Cupola.

Licitaţia va avea loc în data de 14.10.2010 ora 10.00, la sediul Primăriei Mun. Alexandria, Str.Dunării nr.139.

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Directia Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primarei Municipiului Alexandria, telefon 0247 317 732 int. 133.

Sari la conținut