JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 17968/16.09.2011

,, Primaria municipiului Alexandria , cu sediul in str.Dunarii , nr.139 , organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor .

Licitatia va avea loc in ziua de 07.10.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria , str.Dunarii nr.139 pentru zona blocurilor F6, F7, F9, F10, F11, F12, F13, L28, L29, D,E,A7-A8, 360-354,A3-A4-B1 , 253-256, 251,252,305,306, 307,I22,I23,I24, I25,I19,I20,I26,I27.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Patrimoniu , Comp Incheiere si Evidenta contracte , tel.0247 / 317732 , int.134.

Sari la conținut