JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 17967/16.09.2011

,, Primaria municipiului Alexandria , cu sediul in str.Dunarii , nr.139 , organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor, garaje si copertine.

Licitatia va avea loc in ziua de 06.10.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria , str.Dunarii nr.139 pentru zona blocurilor 804-807,808-809,809-810,103,I4,819, D1-D2,223,701,702,703,713,712,711,V1-V7,V8,V9,H127

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Patrimoniu , Comp Incheiere si Evidenta contracte , tel.0247 / 317732 , int.134.

Sari la conținut