JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 17966/16.09.2011

,, Primaria municipiului Alexandria , cu sediul in str.Dunarii , nr.139 , organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor .

Licitatia va avea loc in ziua de 05.10.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria , str.Dunarii nr.139 pentru zona blocurilor CO1-CO2,600,601,602,603,604,606, 607,610,611,613,614,597,598,594,599,38SERE.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Patrimoniu , Comp Incheiere si Evidenta contracte , tel.0247 / 317732 , int.134.

Sari la conținut