JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 1787/25.01.2010

”Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării nr.139, Judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, organizează licitaţie publică pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat in tarlaua 7 – zona cimitirul „Sf. Alexandru”.

Licitaţia va avea loc în data de 12.02.2010 ora 10.00, la sediul Primăriei Mun. Alexandria, Str.Dunării nr.139, si se va repeta in zilele de 19.02.2010, orele 10.00 si 26.02.2010, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primarei Municipiului Alexandria, telefon 0247 310 572.

Sari la conținut