JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 17245/17.08.2012

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, judetul Teleorman, organizeaza licitatie publica, in scopul inchirierii unui teren, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Libertatii, zona Crinul vechi.

Licitatia va avea loc în data de 07.09.2012 orele 10ºº la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139.

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul inchiriere si evidenta contracte – Directia administrare patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.