JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.17139/05.08.2019

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr.180 din_29 mai 2019, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 3000,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Drum de Centură, nr. 97. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de  12.09.2019, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 03.09.2019.