JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 16815/31.08.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, bloc B7, parter cu destinatie extindere rampa acces.

Licitaţia va avea loc în data de 14.09.2010, ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul incheiere si evidenta contracte spatii comerciale si terenuri, Direcţia Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 133.

Sari la conținut