JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 16813/31.08.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia dintre str. C. Brancoveanu si str. N. Voda, cu destinatia amplasare panou publicitar.

Licitaţia va avea loc în data de 14.09.2010, ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte spaţii comerciale şi terenuri, Direcţia Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 133.

Sari la conținut