JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.16705/26.06.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 143 din 29.05.2017,  organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 2.243,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 6.

Licitaţia va avea loc în data de 19.07.2017 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139, iar documentele necesare pentru inscrierea la licitatie se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Sari la conținut