JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.16403/29.07.2013

“Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 5.665,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în incinta Bazei Sportive si de Agrement ‘’STRAND ZONA PECO’’, perioada de concesionare de 25 ani.

Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2013, orele 11ºº, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de licitaţie, ora 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Împotriva licitaţiei până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria).

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 14.08.2013

Sari la conținut