JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 16397/26.07.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr 177 din 27 iunie 2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui imobil (constructie C1 si teren intravilan), aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Independentei, nr. 42. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 23.08.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 16.08.2018.