JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 1561/17.01.2012

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 150,00mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Aleea Trandafirilor, nr.5A .

Licitatia va avea loc în data de 14.02.2012 orele 10ºº la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139 si se va repeta in zilele de 21.02.2012, orele 10ºº si 28.02.2012, orele 10ºº in cazul neadjudecarii .”

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.