JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 15205/08.08.2011

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 11,00mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr.179A .

Licitatia va avea loc în data de 31.08. 2011 orele 10ºº la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139.”

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Sari la conținut