JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 1510/21.01.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui spatiu comercial situat in Piata UNIRII – hala parter, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 02.02.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139 şi se va repeta în zilele de 09.02.2010 şi de 16.02.2010, în caz de neadjudecare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int.136.

Sari la conținut