JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 14679/31.05.2017

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 116 din 26.04.2017, organizeazã licitaţie publică deschisă în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 335,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat  în strada Alexandru Ghica, nr.2J . Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 28.06.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei, se  poate face contestaţie, in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de  21.06.2017 .

Sari la conținut