JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 14468/28.07.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul  Teleorman organizează licitaţie publică, pentru inchirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local, in vederea parcarii autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2011, ora 1000 la sediul Primăriei Alexandria, strada Dunării, nr. 139 , pentru zona blocurilor: I19, I20, I22, I23, I24, I25, I26, I27.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Directia patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.