JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 13839/03.06.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 113 / 23.04.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 8,00mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bloc 587, sc. A .
Licitaţia va avea loc în data de 30.06.2021 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 28.06.2021, ora 16.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 23.06.2021.