JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.13687/02.06.2014

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 8,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada H.C.C, zona bloc L2.
Licitaţia va avea loc în data de 24.06.2014 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139, şi se va repeta în zilele de 02.07.2014, orele 11ºº şi 09.07.2014, orele 11ºº în cazul neadjudecării.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”
Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.