JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.12995./12.06.2013

“Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 997,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Libertăţii, nr.312, perioada de concesionare de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 18.07.2013, orele 11ºº, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria).

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 11.07.2013. “