JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.12986/12.06.2013

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Libertăţii, zona Poştă.

Licitaţia va avea loc în data de 03.07.2013, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134, parter, camera 14.

Sari la conținut