JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 12591/01.07.2011

,, Primaria municipiului Alexandria , cu sediul in str.Dunarii , nr.139 , organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor .

Licitatia va avea loc in ziua de 20.07.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria , str.Dunarii nr.139 pentru zona blocurilor 601, 602,603,604, 606,607,610,613, 614.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Patrimoniu , Comp Incheiere si Evidenta contracte , tel.0247 / 317732 , int.134.

Sari la conținut