JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 12245/16.06.2010

„ Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vanzarea unui imobil (spatiu cu destinatie medicala), aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in cadrul cladirii DISPENSARUL MEDICAL POLICLINIC din Alexandria, Str. Libertatii, nr. 122-124.

Licitaţia va avea loc în data de 05.07.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, str. Dunarii nr.139 si se va repeta în zilele de 12.07.2010, ora 10,00 si 19.07.2010, ora 10,00 în cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, tel. 0247310572.”