JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 120/07.01.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 398 din_29 nov 2019, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, în suprafaţă totală de 65,00 mp, cu nr. cadastral 20735 – C1 – U27, situată în blocul M9, strada Dunării.

Licitaţia va avea loc în data de  30.01.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine până la data de  23.01.2020.