JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 11817/25.05.2012

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 6,00mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr.361A in CV90.

Licitatia va avea loc în data de 13.06.2012 orele 11ºº la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, si se va repeta in zilele de 20.06.2012, orele 11ºº si 27.06.2012, orele 11ºº in cazul neadjudecarii.”

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.