JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 1170/17.06.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr.139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în str.Libertăţii nr. 304-308, Piaţa Unirii – platformă .

Licitaţia va avea loc în data de 06.07.2011 orele 10,00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr.139.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte spaţii comerciale şi terenuri din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 134.

Sari la conținut