JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 11587/07.06.2010

„ Primăria municipiului Alexandria organizează licitaţie publică pentru inchirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor, in zona blocurilor A8-A6, pozitia 1-15, zona blocurilor B3-A5, pozitia 1-5 si 8-14, zona blocurilor D3-D4, pozitia 1-20 si zona blocurilor B2-C2, pozitia 1-15.

Licitaţia va avea loc în ziua de 22.06.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, str. Dunarii nr. 139 si se va repeta în zilele de 29.06.2010 si 06.07.2010, ora 10,00 în cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Valorificare Administrare Patrimoniu, Compartimentul Incheiere si Evidenta Contracte, tel. 0247/317732, int.117. ”