JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 11586/07.06.2010

„ Primăria municipiului Alexandria organizează licitaţie publică pentru inchirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor, in zona blocurilor D1-D2, pozitia 1-20, zona blocurilor A3-A4-B1, pozitia 2-62.

Licitaţia va avea loc în data de 23.06.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, str. Dunarii nr. 139 si se va repeta în zilele de 30.06.2010 si 07.07.2010, ora 10,00 în cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Valorificare Administrare Patrimoniu, Compartimentul Incheiere si Evidenta Contracte, tel. 0247/317732, int.117.”

Sari la conținut