JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 11101 /04.05.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 81_din_29.mar.2021, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 20,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, zona bloc 401.

Licitaţia va avea loc în data de 03.06.2021 orele 11:30 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului  Alexandria, până la data de 31.05.2021, ora 16:00.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei  Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 27.05.2021.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134