JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 9400/14.04.2009

Primaria Municipiului  Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, Judetul Teleorman, organizeaza licitatie publica, in scopul  inchirierii unui teren apartinand domeniului public  de  interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Lupeni, , avand ca destinatie comert + alimentatie publica.

Licitatia va avea loc in data de 28.04.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 05.05.2009 si de 12.05.2009 in caz de neadjudecare.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 136.

Sari la conținut