JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 8861/09.04.2009

Primaria Municipiului  Alexandria ,cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, Judetul Teleorman, organizeaza licitatie publica, in scopul  inchirierii unor  terenuri , apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria,in scopul amplasarii unor constructii cu caracter provizoriu.

Licitatia va avea loc in data de 23.04.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 30.04.2009 si de 07.05.2009 in caz de neadjudecare.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 136.

Sari la conținut