JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 5764/05.03.2009

Primaria Municipiului  Alexandria ,cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, Judetul Teleorman, organizeaza licitatie publica, in scopul  inchirierii unor   terenuri   apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate in str. Turnu Magurele, nr. 1., bloc 599, sc.A, ap. 2, parter, avand ca destinatie alee acces.

Licitatia va avea loc in data de 12.03.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 19.03.2009 si de 26.03.2009 in caz de neadjudecare.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 136.

Sari la conținut