JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 26377/20.10.2009

„Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică deschisă în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 113,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării nr. 51, bloc L 5, sc. C, parter, perioada de concesionare fiind de 25 de ani.

Licitaţia va avea loc în data de 09.12.2009, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei municipiului

Alexandria până în preziua licitaţiei, ora 16.00, într-un singur exemplar în limba română.

În cazul neadjudecării, licitaţia se va repeta în data de 16.12.2009, ora 10.00, în aceleaşi condiţii.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, de la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Direcţia Administrare Valorificare Patrimoniu, telefon 0247/310572 int.167, fax 0247/317728.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 03.12.2009”.

Sari la conținut