JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 20148/06.08.2009

Primaria Municipiului  Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, jud. Teleorman, organizeaza licitatie publica, in scopul  inchirierii unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria.

Licitatia va avea loc in data de 18.08.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 25.08.2009, orele 10.00  si  01.09.2009, orele 10.00,  in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 136.

Sari la conținut