JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 15772/18.06.2009

Primaria Municipiului  Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, jud. Teleorman, organizeaza licitatie publica in scopul inchirierii  unui  teren situat pe str. Alexandru Ghica nr. 151,   apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria.

Licitatia va avea loc in data de 26.06.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 03.07.2009, orele 10.00  si  10.07.2009, orele 10.00,  in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria, telefon 0427/317732 int. 136.

Sari la conținut