JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 15292/15.06.2009

Primaria Municipiului  Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea  unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local in vederea amplasarii de panouri publicitare.

Licitatia va avea loc in ziua de 01.07.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 08.07.2009, orele 10.00  si  15.07.2009, orele 10.00,  in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu, Comp. Evidenta si urmarire contracte.