JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 1509/21.01.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică în scopul închirierii unor spatii comerciale aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în Piata PECO.

Licitaţia va avea loc în data de 05.02.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139 şi se va repeta în zilele de 12.02.2010 şi de 19.02.2010, în caz de neadjudecare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int.136.

Sari la conținut