JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 14366/03.06.2009

Primaria Municipiului  Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica in scopul inchirierii unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municioiului Alexandria.

Licitatia va avea loc in ziua de 18.06.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 25.06.2009, orele 10.00  si  03.07.2009, orele 10.00,  in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247/310572.