JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 12659/18.05.2009

Primaria Municipiului  Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municioiului Alexandria, situat in str. Aleea Primaverii, nr. 6.

Licitatia va avea loc in ziua de 02.06.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 09.06.2009, orele 10.00  si  16.06.2009, orele 10.00,  in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247/310572.

Sari la conținut