JUDETUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu NR. 11974/08.05.2009

Primaria Municipiului  Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, Judetul Teleorman, organizeaza licitatie publica, in scopul inchirierii unui teren apartinand domeniului public de interes local al Municioiului Alexandria, avand ca destinatie desfasurarea activitatii comerciale in fata magazinului.

Licitatia va avea loc in ziua de 19.05.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 26.05.2009 si de 02.06.2009 in caz de neadjudecare.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 136.

Sari la conținut