JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr. 139, judetul Teleorman, organizeaza licitatie publica, in scopul inchirierii unui spatiu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in incinta Strandului Vedea.

Licitatia va avea loc in data de 27.06.2011 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii nr. 139.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte spatii comerciale si terenuri – Directia administrare, valorificare patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 133.

Sari la conținut