JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 9937/20.05.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 09.06.2011, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 , pentru zona blocurilor F6-F7,F12,F9-F10,F13-F12-F11, F13, 329,1501, 598, 600, 802, 905, 916, T1-T4, 816, 713, 712, 711CD, 711AB, UJCM, V1-V7, V9, V4, H127, BM1-BM3.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte spatii comerciale si terenuri – Direcţia administrare, valorificare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.