JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 9602/24.04.2012

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman, anunta amanarea licitatiei publice pentru inchirierea unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii de autoturisme, din data de 30.04.2012 ora 10°°pentru data de 03.05.2012 ora 10°° deoarece ziua de 30.04.2012 a fost declarata oficial zi nelucratoare.

Dosarele depuse pentru participarea la licitatie raman valabile.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Sari la conținut